Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Điện hột nhưn

Nghe các đại biểu cuốc hội bàn về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Bình Thuận  mà xém khùng. Bác đề nghị nên xây thử một cái(chắc để xem xem nó vuông tròn méo mó thế nào hơn là lo nó Chernobyn), còn bác hay phát biểu khí thế nhất mọi kỳ họp lại đề nghị nên để cho dân kiểm tra việc xây cất. Hihihi hohoho hahaha hehehe. Hay là các bác ấy thấy mô hình nhà máy tròn tròn lại tưởng  nó giống xây cái lò gạch, các già làng trưởng bản phải ra tay đếm gạch đo tường cho nó bảo đảm an toàn mai hậu phòng ngừa tham nhũng đút túi luôn? Hay là các bạn nhà báo chơi các bác ấy như Tuổi trẻ chơi bài phỏng vấn bác Đào Duy Quát? Chịu. Hiểu được chết liền.


Trong tất cả các loại bàn bình về điện hạt nhân, ý kiến hay nhất, giá trị nhất thuộc về blogger Trương Nhân Tuấn. Nhà nước VN chủ trương điẹn hạt nhân của VN là “chia khóa trao tay – clé en main”, tức ngoại nhân cung cấp từ a đến z, từ cái đinh ốc cho đến chuyên gia điều hành và bảo trì. Đây là một hình thức thuộc địa kinh tế kiểu mới, nhưng do sự tự nguyện của VN.


Bác này chắc không phải  dân cuốc hội, nếu không đã gọi là  điện hột nhưn.