Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Trí thức thật thì nghĩ thế này

(Copy từ nhà bác Trương Nhân Tuấn)


Từ khi VN mở cửa từ đầu thập niên 90 đến nay là VN đi theo mô hình phát triển của Tàu, tình trạng thân Tàu trong lãnh đạo VN đã lên cao quá mức báo động. Sau khi VN đồng ý cho Tàu khai thác bô xít trên Tây Nguyên, cho công nhân Tàu rầm rộ lên ở trên đây để khai thác,  việc lệ thuộc Tàu không còn là nguy cơ mà đã trở thành sự thật. Trong khi chủ quyền biển đảo của VN bị đe dọa. Nếu mọi người VN không lên tiếng từ nhiều năm qua (mà tôi là một phần tử) thì có lẽ lãnh đạo VN đã nhượng rất nhiều cho Tàu để được yên thân rồi!


Ngày hôm nay có dấu hiệu cho thấy có một số người trong nhóm lãnh đạo VN chủ trương đối đầu với Tàu để giữ biển, đảo. Dấu hiệu đó là việc thành lập dự luật dân quân tự vệ cũng như tổ chức hội thảo quốc tế về biển Đông. Trước sự việc như thế những người chống đảng CSVN sẽ có thái độ nào ? Trước tiên có thể lạc quan là khi VN tách rời khỏi Tàu, đi theo một mô hình hay một quĩ đạo khác, hy vọng dân chủ hóa VN sẽ cao hơn là tình trạng thân Tàu như hiện nay.


Theo tôi thái độ khôn ngoan là phải ủng hộ dự luật này. Nói là ủng hộ “dự luật”, nhưng thực ra là ủng hộ (một cách kín đáo) thái độ VN dám đối đầu với Tàu (để tách ra khỏi hấp lực của Tàu).


Tôi là người có nghiên cứu lịch sử VN, tôi nhận thấy rằng, trong lịch sử VN đã có rất nhiều lần bị Tàu chiếm đất nhưng chỉ có hai lần là VN thành công giữ được đất của mình. Hai trường hợp đó là đất Quảng Nguyên (Cao Bằng) và đất Tụ Long (Hà Giang). Điểm chung của hai việc thành công này là quân đội VN lúc đó mạnh và có quyết tâm. (Dĩ nhiên, không có gì bảo đảm việc hôm nay VN mua thêm vũ khí của Nga hay động viên toàn dân giữ nước sẽ làm chùn tay bọn bành trướng Bắc Kinh. Nhưng ít ra vẫn hơn thái độ thụ động xuôi tay để cho Tàu lấn lướt như hơn 20 năm nay).


Nếu mình chống dự luật này, như TS Cù Huy Hà Vũ, trước hết thử hỏi là chống được hay không và những người chống có lợi được gì (và dân tộc VN có lợi gì?) ?


Vài thí dụ:


Vụ khai thác bô xít, biết bao nhiêu người chống, quốc hội thông qua thì cũng thông qua.


Vụ điện hạt nhân, bao nhiêu chuyên gia (kinh nghiệm) lên tiếng khuyên nhủ, quốc hội vẫn thông qua.


Vụ dự luật “dân quân tự vệ” cũng thế.


Nếu biết mình không cản được việc thông qua của QH, như trường hợp khai thác bô xít hay dự án điện hạt nhân, tại sao mình không đề nghị một hình thức khai thác khác, thế nào để VN có lợi nhứt ?


Vụ Bô Xít, nhiều thức giả lên tiếng chống, nhưng quốc hội vẫn đã thông qua, Tàu đã cho nhân công rầm rộ sang khai thác. Tại sao nhóm này không điều chỉnh mục tiêu để việc làm của mình cụ thể hơn, có lợi ích (cho dân và đất nước) hơn là việc chống một cách thụ động như hôm nay ?


Vụ điện hạt nhân cũng thế, dường như tôi là người có chủ trương khác với mọi người. Là vì tôi biết chắc quốc hội sẽ thông qua dự án. Theo tôi, cách chống thông minh là làm thế nào việc thực hiện dự án được hoàn hảo nhứt, ít tốn kém, việc xây dựng đúng tiêu chuẩn, đào tạo nhân sự đúng mức… tức thế nào để dân VN có lợi nhứt.