Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Kẹc ơi kẹc hỡi…

Chưa thấy bạn lề trái nào lên tiếng  nhiệt liệt phản đối Vatican rút Tổng  trưởng Ngô Quang Kiệt sang bển  làm ủy viên trung ương và cũng chưa thấy bạn lề phải nào hân hoan đã góp phần bổ nhiệm được Tổng quốc doanh cho giáo phận Hà nội. Hay là  trong chuyện này hai lề họ bắt tay nhau đoàn kết nhất trí, nhỉ?