Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

BẮC HÀN

Beo thèm  tới Bắc hàn nhỏ dãi, dưng các bạn ấy dứt điểm không cho vô. Cảm ơn bạn Thao thức saigon gửi cho cái link cực hay. Họ thế này (chứ không như mình vẫn hình dung) hèn chi bất chấp hết chả sợ cái con tiều nào. Hì hì, chỉ có điều lời bình và hình ảnh chỏi nhau cho thấy bạn trong forum này thiên kiến quá nặng.


http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?302-1-Tuan-o-Bac-Han