Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

TRONG CUNG CÓ BIẾN (TIẾP NỮA)
Hôm nay thì nhất loạt cả 4 công ty liên quan
đến việc sản xuất Tamiflu phản pháo quyết liệt với kết luận của thanh tra chính
phủ. Cụ thể thế nào thì một hai ngày tới, chắc chắn các báo sẽ tràn ngập. Thứ
Hai tuần sau, các công ty này còn đồng tổ chức một buổi họp báo đưa ra quan
điểm của mình về các kết luận của thanh tra chính phủ, tựu trung vào mấy vấn
đề: Khi các  nội dung thanh tra chưa đi đến thống nhất về quan điểm nhìn
nhận, biên bản này đã được tung ra báo chí như một kết luận chính thức; Việc đề
nghị chuyển sang cơ quan điều tra các hợp đồng mua bán thành phẩm đã được các
bên thỏa thuận sau 5 năm là trái thông lệ thương mại của kinh tế thị trường và
không đúng pháp luật.


Cái này dân gian  phán trâu bò húc nhau
ruồi muỗi chết, còn Beo bẩu chửa biết mèo nào thắng mỉu nào.


Vina xin Vina cúm gà cùng y trang một sơ đồ
chiến thuật, rõ thô thiển và đơn điệu vì ai cũng thấy cái gì phía sau
nó. Nhưng Vina gì gì nữa thì cũng khóa sổ sau kỳ họp áp chót nhiệm kỳ vào tháng
10 này, an vị rồi, để giành các Vina còn lại khóa tới, chiến đấu tiếp.


Ờ, quên mất, sau tháng 10 còn Vina loa loa
loa. Công cụ này thì nhất loạt đồng lòng cùng tẩn vì lúc ấy hết
đát sử dụng. Lạ, và vui thật.


Nhà
cháu tạm ngưng  loạt entry này ở đây ạ. Tạm ngưng chứ không dừng vì còn
cái hình ở entry trước chưa viết tới. Mưa thuận gió hòa sẽ biên tiếp.