Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

QUIZZES


Ai hiểu, tức khắc luận ra Beo
biên gì và kiểm chứng xem Beo dự đoán có khá khẩm hơn nhà vỉa hè học Úc châu
Thayer? Còn ai không hiểu, sang năm Beo giải đáp. Ai không muốn hiểu, tiễn Beo
vào Châu Quỳ hay Biên Hòa, tùy.


Giải ngoại hạng


1. Nguyễn
Y Vân


2.
: trụ hay rớt hạng đợi FIFA nhóm họp cú chót quyết định. Trụ hạng cũng hai khả
năng luôn, hoặc vô địch hoặc bằng lòng vậy cầm lòng vậy.


3. Gió
bay về  zời Xài
chiếm chỗ liền tay


4. Xanh
tiếp tục Mật Vàng


Giải hạng nhì


1. Biệt
chiếm Gia tài


2. Một
nhát
đưa Vĩnh hằng về cõi


Sai nha đông như quân Nguyên nhớ
không nổi, nhưng đại để xào qua xáo lại tưng bấy nhiêu, ba chàng ngự lâm quan
trọng nhất mới toe nhưng kỳ thực cũng lên mốc mọc meo từ khuya. Chưa xáng tác được
biệt  danh nên từ từ nghĩ rùi biên tiếp.