Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

‘NGUYÊN THỦ” LỘ DIỆN


Nói cho nhanh khỏi úp mở, đó là kẻ giết người
cực kỳ man rợ Nguyễn Đức Nghĩa. Không phải nguyên thủ, phải cỡ siêu nguyên thủ.


Này nhé, có ai trên đất nước này, bố chết mà
được hầu hết các báo đưa lên trang nhất và không chỉ đưa một lần. Đến hôm nay,
Bộ Thông tin truyền thông thông qua tiếng nói chính thức của mình là  tờ
Vietnamnet, vẫn đưa tiếp với xu hướng  kiểu như muốn đòi thả ngay Nguyễn
Đức Nghĩa, kiểu như cả nước dang tay ôm Nghĩa vào lòng… Phải so sánh mới thấy
mức độ báo chí Việt kính yêu tử tù thế nào: phu nhân Tổng bí thư từ trần cũng
chỉ được một vài dòng cáo phó không ra phân ưu chẳng giống.


Chuyện dưới đây thì chẳng liên quan gì đến 
tử tù.


Nhà ông Quang Lập Quê Choa thành nhà ma, ông
Hữu Vinh Ba Sàm thành nhà hoang, từ bỏ vinh hoa phú quý chạy theo tiếng gọi của
tình yêu như Đồ long, 4 tháng nữa từ cô gái thành lão bà bà…


Chả lẽ lại phải dạy cho nhà quản lý nhà chức
trách nên coi cái gì nguy hiểm cho xã hội hơn cái gì, từ hai mẩu trên.