Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

NHỤC NHÃNhục thật!

Nhục kinh khủng!

Ơi  là các nhà báo !