Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

PSEUDO-MODERNISM

Thấy thấp thoáng chất “giả
hiện đại” này trong triển lãm của Bùi Hải Sơn ở số 5 Phan Đăng Lưu, đã rất thú
vị. Tuy nhiên Bùi Hải Sơn không thoát khỏi cố
tật
rất Việt nam: cố nhồi nhét các ý tưởng vào tác phẩm. Phải đến khi  vào cái gallery ở San Simeon này, khái niệm
giả hiện đại mới hình thành rõ rệt trong đầu. Phóng khoáng đến tận cùng của
chất liệu, của hình khối, của các chiều không gian…Hai chiềuBa chiềuThủy tinh, không phải gốmThủy tinh, đồng, gỗ, tuyệt
vời chưaPhần mũi bức tranh bằng gốm
gắn nổi.Đã thề không bao giờ viết về
văn hóa nghệ thuật nữa, nhưng quả thật, ngứa tay không chịu nổi.