Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Trân trọng cảm ơn các bạn đã
chúc mừng năm mới Beo và xin cho Beo chúc lại y như vậy

. Sở dĩ hôm nay mới “lại
quả” các bạn, không phải Beo thất lễ mà thủ phạm đích danh là 3G. Một số dịch
vụ của Yahoo hay Google có đuôi .vn bị từ chối ở châu Âu và Mỹ, netizen nào đi
công tác hay du lịch, đừng quên kinh nghiệm này nhé.


Kịch liệt cảm ơn cực nhiều

\:D/,  các bạn bảo Beo xinh sau khi Beo trưng mặt
lên blog. Những ngần ấy người khen, có khi xinh thật cũng nên
. Theo suy đoán
của Beo, hình như không có bóng liền ông nào khen thế hay sao ấy
, dù nick các
bạn rất chi là manly
.