Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

TÂN TUYÊN GIÁO NÓI


Copy từ Trương Thái Du


Ông Đinh Thế Huynh  nói như sau: “Việt Nam
không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đã đảng. Thực
tế, năm 1946 Việt Nam đã có một số đảng nhưng sau khi thực dân Pháp quay lại
xâm lược thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân kháng chiến, bảo
vệ tổ quốc. Bây giờ Đảng Cộng sản đang lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.


Cho đến năm 1988 Việt Nam XHCN vẫn còn 3 Đảng, trong đó
ĐCS là đảng cầm quyền và:


1. Đảng Xã Hội Việt Nam : Do hai ông Nguyễn Xiển và
Hoàng Minh Giám lãnh đạo


2. Đảng Dân Chủ Việt Nam : Do hai ông Nghiêm Xuân Yêm và
Hoàng Minh Chính lãnh đạo.


… Tôi nghĩ đa đảng trong thời điểm hiện nay là chưa
thích hợp chứ không phải “Việt Nam không có nhu cầu…” như ông Huynh diễn giải.


Nền văn hóa hiện đại VN thoát thai từ văn minh nông
nghiệp, nơi không có đa nguyên tư tưởng. Chỉ khi nào nó đạt đến ngưỡng cửa văn
minh đô thị thì mới rộng mở với các luồng tư tưởng, đó là tiền đề của đa nguyên
chính trị.


***


Cùng quan tâm đến câu nói của
ông Huynh, nhưng Beo nghĩ theo một hướng khác. Beo đã bỏ công nửa ngày nay vào
thư viện tổng hợp để tìm tư liệu giải đáp câu hỏi: vai trò hai đảng kia trong
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thế nào. Cụ thể hơn là 4 ông lãnh
đạo Trương Thái Du kể trên, đã làm gì trong vai trò lãnh đạo đảng mình suốt quãng
lịch sử đau đớn của dân tộc này. Dĩ nhiên, ai cũng biết bản chất của việc đa đảng  kia  là gì, tuy vậy giải đáp được
những câu hỏi ấy thì từ ý tứ của ông Huynh, phát triển ra được nhiều chuyện rất
hay.


Chưa tìm được bất cứ tài liệu
nào hết nên không dám viết hàm hồ.