Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

CHIẾN THUẬT LÃO ĐAN RỔ


Nhà bà mất con gà. Tên trộm chắc
chắn nhất, ai zồng khoai đất này, chỉ có lão hàng xóm sát vách.


Chiêu ngụm nước, ực phát rõ
to, bà mát mẻ xa gần. Đối phương im lặng. Bà cáu quá, ra giữa sân réo rắt tốc
tông cao tằng tổ tỷ thằng trộm gà. Trong bài chửi vần như thơ của bà, tên trộm rặt
các đặc điểm lão hàng xóm.


Phận giọng mỏng mông dày, chả
tỷ thí tay đôi được, lão hàng xóm cũng cáu lắm. Khứ hồi trong nhà ngoài sân vài
vòng, lão nghĩ ra một kế.


Ôm bó nam tre ra đầu hồi, sát
nơi bà hàng xóm đang nhảy chồm chồm chửi, lão đan rổ.


Bà mất gà chửi mệt, ngồi
phịch xuống  phành phạch quạt. Lúc này
lão mới từ tốn nhóm đít chõ sang tịđ mẹ
mày
.


Khỏi phải nói, trận lôi đình
này của bà mất gà không bút lực nào tả xiết.


Cứ thế. Lão đan rổ tịđ mẹ mày đến lần thứ tư, mặt zời gần
đỉnh đầu, thì chồng bà mất gà lò dò rón rén ôm cút rượu sang, phủ phục xuống
lạy. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác, cùng
là hàng xóm láng giềng, bác thương lấy bố con em.


Cái rổ cũng vừa đan xong,
tròn vành vạnh.