Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

FATHER (of) MONKEY

Một dúm người, lồng lộn bộc lộ
lòng yêu nước theo kiểu chả giống con giáp nào là hễ sáng chủ nhật thì đi biểu
tình. Beo khuyên nè, tuần tới nên chuyển địa điểm biểu tình sang sứ quán Inđô
đi, vì thằng chủ tịch Asean này dứt điểm không chịu đưa vấn đề tranh chấp biển
Đông vào nội dung cuộc họp cấp cao kia kìa.


Xưng danh trí thức, biết thừa biết mứa là hành động không mang lại bất cứ hiệu quả gì, vẫn hùng hục
đâm đầu làm quá dân chân đất mắt toét. Ấy là nói hành động các chú
tô vẽ lên
mình là bảo vệ tổ quốc, chứ đến giờ này lòng dạ thật của các chú phơi hết ra rồi,
nó đi một nhẽ khác.


Các chú muốn chứng minh cho
bọn ngu dân thấy, chính phủ này hèn nhát bán nước chứ gì? Sao không kiếm cái
bằng chứng xác thực mà trưng ra, thay vì tự biến mình thành những thằng hề
trình diễn định kỳ vào sáng chủ nhật và ngày càng nhạt toẹt.


Beo khuyên nữa nè, tuần sau
có đi biểu tình nhớ uống bò húc đi bata để chạy cho nhanh, chứ công an, không
chỉ cho ra Mỹ đình thả xuống, mà sẽ tống thẳng vô trại giam nằm đếm kiến tối
thiểu ba ngày đấy. Các chú cũng không thuộc diện nổi tiếng thế giới nhờ đi tù được
đâu, bất quá thì mấy anh bờ bờ cờ tiếng Việt, RFA khua chiêng thủng gõ mõ vỡ
cho thôi. Lời khuyên cuối: mượn cái áo chống Tàu,
nó có điểm lợi  bất cập hại vô số kể cho mưu đồ mây chú. Chi bằng phơi thẳng ruột gan ra, đỡ hèn và hề.