Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

KỲ ÁN NĂM CAM KIỂM DUYỆT


Blog Beo nhận được nhời yêu
cầu không được biên chuyện các nhân vật sâu
sắc
trong Năm Cam kỳ án, cho dù hiện nay đại bộ phận sâu sắc đã bái bai  chốn quan trường.


Tình hình những nhân vật kém sâu sắc  cũng chỉ được viết thế này: viện kiểm sát hiện
đã cho mở lại hồ sơ vụ án và hai nhân vật (không có tí ti sâu sắc nào) đã bị cho đi chăn kiến ở trại Tiền Giang để phục vụ
điều tra. Bác nhà báo Như Gió như mây cũng đã giao nộp tài liệu cho Ban kiểm
tra. Trong tương lai rất gần, các báo chính chị sã hội sẽ lại được mùa hit
khủng.


 


Miền Nam có một nỗi mê tín rất lạ, oan
hồn thì hay phù hộ cho dân chơi đề.  Mộ
Năm Cam có dạo rất đông người đến lễ bái trước mỗi chiều sổ số. Không như blog
Huy Bom gọi  đây là tập đoàn tội ác, Beo gọi ông là doanh nhân. Tội lớn nhất của Năm
Cam trước luật pháp là tổ chức trường đá gà. Không có bằng chứng nào đủ thuyết
phục (Beo) để ghép tội ra lệnh giết Dung Hà- tội đưa ông tới án tử. Còn ân oán
thế nào đưa Năm Cam tới tận suối vàng, người biết rõ nhất là thứ trưởng bộ công
an leo lét hy vọng chức Bụng To khóa ấy- ông Năm Huy. Nó sâu sắc kinh lắm nên cả hai ông Năm đều tạch cùng lúc-khác kiều.


Nên nhớ, chỉ oan hồn mới linh.


 


Sẽ kể từ từ theo sự cấp phép cho kể từ một số người trong
cuộc.