Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

LINH TINH MÀ KHÔNG LINH TINH

hong ho: chị thất vọng về cuốn
mới của Minh quá


Cao Hai Ha:  mấy hôm nay em bị tẩu hỏa


Cao Hai Ha:  ba cái vớ vẩn lăng nhăng


hong ho: không sao


hong ho: miễn là chú viết
lách đều là OK


hong ho: trong hàng nghìn thứ
linh tinh đất cát


hong ho: thể nào rồi có ngày
cũng vỡ ra được cục ngọc hay cục vàng trong ấy chú ạ


Cao Hai Ha: em còn thấy tội


Cao Hai Ha: chứ ko em phang
cho ông Lập một bài


Cao Hai Ha: ít ra thì ông í
có chất hơn lão Quân


Cao Hai Ha: có điều cứ luẩn
quẩn


hong ho: hai đẳng cấp khác
hẳn nhau


hong ho: một thằng bất tài
dùng mồm mép (với tí duyên ăn nói)


hong ho: trống lỏng không có
gì trong đầu đâu


hong ho: trên thông thiên văn
dưới tường địa lí thứ gì cũng biết nhõn một tí lòe loẹt trình diễn


hong ho: thua rất xa đám Bùi
chát Lí đợi thậm chí thua cả đám con Boo con Lan tính về đường thơ thẩn nghệ
gừng tử tế


hong ho: cha Lập thì khác


hong ho: rất ý thức về mình


hong ho: sâu sắc tài hoa
nhưng đang phải kiếm cơm


hong ho: đúng kiểu bắc kỳ


hong ho: chấp nhận hạ mình vì
miếng cơm


hong ho: chứ chị tin ai chứ Lập
lão biết rõ lắm về đám thằng Quân


Cao Hai Ha: chán chị nhỉ!


hong ho: vui chứ chán gì