Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

THƠ BLOG


HỜN ÁI ÂN


Đôi khi ân ái chẳng hiểu
nhau
Ta vướng chai men cho cơn sầu
Cầm dăm ba hớp rồi nức nở
Em nằm im lặng trong thinh sâu


Copy từ  blog Chủ Hào (Phạm Thế Hào)


 


TRẮNG THEO


Ba
sáu năm sau trở về Buôn Ma Thuột


Vợ
bạn tôi vẫn lặng lẽ thờ chồng


Không
con cháu, một mình một bóng


Bữa
cơm nào cũng chống đũa chờ mong.


 


Tôi
thắp nén nhang trên bàn thờ viếng bạn


Bạn
nhìn tôi dưới vành mũ tai bèo


Bạn
trẻ quá, đầu tôi giờ trắng quá


Đằng
đẵng thời gian tóc vợ bạn trắng theo.


 Copy từ  blog Quang194