Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Cà-phê sáng và mua một vé đi qua bên kia thế giới

Cái này lão nguyễn
Viện gọi là thơ. Mình chép lại của lão không phải vì hay, mà vì sáng nay, mưa
rền rĩ, ngồi một mình ở càphê Một thuở, chợt có ý nghĩ giống hệt lão.


 


Tôi đếm được hơn mười người già và người tàn tật với tập vé
số trên tay trong một buổi sáng


Họ mời tôi sự may mắn


Tất nhiên tôi thèm muốn sự may mắn


Nhưng tôi mua vé số của họ vì lòng trắc ẩn hơn là sự may mắn
mặc dù biết rằng một chút nữa thôi kẻ chăn dắt lòng từ bi sẽ xuất hiện lột hết
tiền của họ và dí cho họ một tập vé số khác


Để có cơm ăn và chỗ ngủ


Người già và tàn tật chen vào buổi sáng cùng với cà-phê, tin
hằng ngày của tờ nhật trình dúm dó và những câu chuyện tầm phào của bạn bè như
cách họ chen vào giữa những bàn ghế và đôi khi một cơn gió


Như những nỗi buồn vẫn chen vào giữa tiếng cười và nắng ấm


Như tôi thật sự muốn quay lưng và bước đi mãi mãi về phía
biển


 


Tôi không hiểu được tại sao tôi lại muốn chết


Như không hiểu được tại sao tôi lại không chết


Tôi cần gì ở cuộc đời này cũng như tôi cần gì ở tôi


Như người bạn già sáng nay bảo: “Nếu như được làm báo tự do,
cho dù sắp chết, tôi sẽ làm một số rồi chết cũng sướng.”


Người yêu tự do như sự sống


Và tôi, yêu cái chết như tự do cuối cùng


Vẫn tồn tại như một kẻ nô lệ


Xuyên qua thời gian đang vữa trong mạch máu