Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

XĨ XỨ TA

Xuất phát từ việc, thế hệ cây
đa cây đề, một thế hệ  mà có người tên
tuổi lớn gấp mấy chục lần tác phẩm hay thành tích tác phẩm được cộng thêm với
các hoạt động chính trị nhưng, họ được sinh ra để làm cây đa cây đề, đã hết.
Nay chỉ còn bằng vai phải lứa, thế nên việc xét trao các giải thưởng cấp nhà
nước, phát sinh nhiều chuyện.


Nhóm một cho rằng, để giữ
lòng tự trọng, không làm đơn xin giải thưởng. Nhóm hai, vào danh sách rồi nhưng  xin rút, vì các lí do các kiểu. Nhóm ba, kiện
tụng tới cấp cao nhất, cho mình hoặc cho bạn mình, khi bị đánh rớt bỏ rơi ở cấp
cơ sở. Nhóm cuối, là cụ Phạm Tuyên.


Trường hợp cụ Phạm Tuyên, nó bày
ra tất cả sự lởm khởm từ phía cơ quan quản lí và khác biệt với cả ba nhóm còn
lại.


Nhóm một, vớ vẩn nhất. Bất cứ
một giải thưởng nào trên đời cũng đều có một vài thủ tục hành chính, việc anh thực
hiện hay không thực hiện các thủ tục ấy không làm anh sang lên  hay hèn đi. Định giá trị của nhân phẩm bằng
cách bám lấy lối suy nghĩ, của cho không bằng cách cho, lời chào cao hơn mâm cỗ,
là của người già, tự ru mình.


Nhóm hai. Chuyện bình thường.
Thậm chí ngay cả khi được trao tặng rồi không nhận, cũng không có gì đáng làm
ầm ĩ. Nếu như nhóm này là chuyện bình thường về mặt lí trí, thì nhóm thứ ba, hơn
cả bình thường, xét về mặt đặc điểm của   xứ
ta. Đã thế, lại của thời bằng vai
phải lứa.


Giải thưởng  cấp nhà nước, không phải của một tổ chức ABC
cụ thể và khác với tất cả các giải  thưởng cấp tổ chức đoàn thể khác, nó đại diện cho nhân dân theo nghĩa đại chúng nhất, trao tặng. Ghi
nhận lao động của các vị, nhân dân đồng ý lấy tiền thuế của mình, tưởng thưởng
cho. Nhìn từ góc độ ấy với giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước đang
diễn ra, để rồi hãy quyết định, nên trân trọng hay nhổ toẹt vào nó.


Copy từ blog Hoa Binh, liên  quan đến một bác rút ra rút vào, cho có tí màu
văn nghệ.


Đất nước...ngồi xuống


Thời kháng Pháp


Bác kể chuyện anh Núp bắn
giặc Tây chảy máu


Rồi buôn làng vùng lên chiến
đấu


Đất nước đứng lên,


Đánh đuổi giặc Pháp cút về


Và bác được cả nước biết tên


Tên bác gắn liền với đất nước
đứng lên


Thời kháng Mỹ


Bác không viết về anh hùng
Núp nữa


Nhưng “đất Quảng” với “rừng
xà nu”


Vẫn vùng lên


Bắn Mỹ chảy máu


Cả Việt nam vùng lên chiến đấu


Đất nước đứng lên


Đánh đuổi giặc Mỹ cút về


Còn bác, nhiều người vẫn biết
tên


Tên bác gắn liền với đất nước
đứng lên


Thời kháng Tàu 1979


Bác chưa viết gì, chắc vì
cuộc chiến quá nhanh


Giặc mới tràn vào đã bỏ chạy
ôm đầu máu


Cả Việt nam vùng lên chiến đấu


Đất nước đứng lên


Đánh đuổi giặc Hán cút về.


Còn bác cũng ít người còn
biết tên


Nhưng nhắc đến vẫn gắn liền
với đất nước đứng lên


Thời tranh chấp biển Đông
2011


Bác không viết, mà ra đường
hô đả đảo


Nhìn thấy bác có vài người
bảo 


Đất nước đứng lên kìa


Và nhân dân khoảng mấy chục
đến vài trăm


Cũng vùng lên nhưng không bắn
Tàu chảy máu


Vì giặc Tàu kia còn ở bên
nước nó


Nên đất nước đứng lên


Chẳng đánh đuổi ai, chỉ ra
đến Bờ Hồ


Rồi vào quán cafe


Đất nước ... ngồi xuống


Bác bây giờ cả nước lại biết
tên


Cái tên gắn liền với ... ngồi
xuống ... đứng lên