Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

HAI MƯƠI NĂMKhoảng cách giữa hai bức hình
là 20 năm. Tất cả, toàn bộ, tất tật, tuốt tuột sự thành đạt của mình trong cuộc
đời, duy nhất chỉ  ở đây. Kì diệu thật.
Loe ngoe tí xíu, giờ nguyên một đống.Giai xinh về chơi làm cả nhà rộn
ràng. Sáng nay nói với mẹ  dự định lấy vợ
này nọ, y như người lớn.Còn đây thì khỏi chờ đến 20
năm, có thể thấy ngay một bà Tám, từ bây giờ.