Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

TỔNG KẾT NĂM. KÌ 3.


NGƯỜI LỊCH SỰ GỌI LÀ ẤU TRĨ NHẤT. BEO GỌI LÀ NGU
XUẨN NHẤT NĂM.


Trào lưu
bài Trung
trên mọi lĩnh vực tràn ngập mặt báo.


Kinh tế.
Phàm doanh nhân Trung quốc thò mặt đến đâu thu mua nông sản hoặc đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp, là nhân danh doanh nghiệp nội mạo danh luôn cả nông dân gào
ầm lên, làm gì mà rau khoai vớ vỉn doanh nghiệp nội chỉ cần 1 đồng Trung quốc
bỏ tới 5 đồng để mua. Đích thị có âm mưu sâu độc gì đây.


Beo bảo đảm các vị gào ầm ấy, không có tí ti kiến thức sơ
đẳng gì về kinh tế thị trường và nhập siêu. Bởi nếu biết, hẳn phải hiểu giá cả trong
kinh tế thị trường được quyết định bởi cung cầu, chứ không phải bởi lòng yêu
nước hay sự thương cảm cho các doanh nghiệp nội địa. Hay như miệng trên hô hào
giảm nhập siêu, miệng dưới lại hô cấm người ta sang mua hàng.


Lựa chọn duy nhất giảm nhập
siêu từ Trung quốc là tăng xuất khẩu sang thị trường này. Xuất gì có cửa rộng
nhất ngoài khoáng sản và nông sản? Máy bay à, hay gái?


Quân sự. Gần
như cách nhật là thấy tin hải lục không quân ta mua sắm trang thiết bị mới.
Gián tiếp thông báo bố mày giờ khỏe lắm tàu to súng nhớn máy bay cao, đừng
tưởng có bom hột nhưn là doạ được bố nha con!.
Ngoại giao. Nhặt nhạnh bất cứ tin tức gì 
các nước chống  Trung quốc là dịch
lấy dịch để tương lên trang nhất. Trong khi sự thật, tỉ lệ chống và thân Tàu,
chỉ tính ngay trên các nguồn tin ấy thôi, đã là 1 chọi 100. Cứ thử kiểm chứng
từ 1 vài tờ báo của Phi hay Indo xem. Nực cười nhất khi Mỹ bẩu sẽ thò lại chân
vào vũng trâu đầm, đồng loạt báo to báo nhỏ nhẩy cỡn hết lên. Bố Olàlá mẹ Tơn
sau lưng zồi, Cận vương! Có giỏi sang đây! Tay
bo nào!


VỞ DIỄN HÀI NHẤT NĂM


Lùn cao béo gầy, lổn nhổn
trên dưới chục anh dán nhãn chí tụ
tập bên Hồ Gươm biểu tình chống Tàu việt dã. Tàu-Việt nó bắt tay hữu hảo, mất
béng lí do lí trấu quay qua biểu tình ủng hộ… thủ tướng ra luật biểu tình. Ngay
đến những ổ chống cộng siêu cực đoan đến mụ mị như RFA, Dân luận…chắc cũng  thấy chuế quá, nhạt hẳn phần hậu ủng.


Sát cuối năm còn một vở nữa
hài cũng hàng nhất nhì. Chú nhóc của vụ lễ tân được giao đi in cờ đón Cận vương,
mắt nhắm mắt mở thế nào dư  mất một sao
trên cờ. Cơ hội chực suốt năm có một, rõ nhé, bán nước nhé, ngầm xin làm một
tỉnh của Tàu chứ gì?


Dư luận, thế quái nào đảo
chiều đập lưng ông (chống Tàu), phải xin lỗi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đê, sơ
xuất ấy xúc phạm người ta lắm đấy.


SÁNG KIẾN HAY NHẤT NĂM


Trung quốc chả cần đánh  nhau làm gì cho hao người tốn của. Chỉ cần
đóng cửa biên giới một năm cho chí
thức Việt tự cấp tự túc. Không chỉ Tổ quốc, bảo đảm khi ấy vợ chí, chí cũng
đem dâng.