Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

SAY RỒI

Bài thơ chếnh choáng, copy từ blog Bình Địa Mộc. Con
người có thể buồn và cô độc đến vậy sao?


 


SAY RỒI

say rồi lững
thững đi tìm

tay cầm sợi
chỉ hỏi kim đâu kìa


say rồi bụng
đói giấc khuya

nghe đôi đũa
gõ ai vừa gọi tên


say rồi mặt
úp bờ phênh

thấy con mọt
gặm nỗi đêm rò rè


say rồi môi
buốt lưỡi tê

cắn tưa nỗi
nhớ thao thê thu buồn


say rồi lại
nghĩ mông lung

chết rồi em
có ... huyệt cùng ta chăng!