Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

KẾT LUẬN CỦA BEO

*** Ba câu hỏi chị đặt ra cho các chú, dả nhời ngắn
gọn, nhanh nhanh, chị dức đầu lắm dồi.

Thứ nhất: Việc giao đất, thu hồi đất đối với gia đình Đoàn Văn Vươn đúng, sai ở
điểm nào, trách nhiệm thuộc cá nhân nào?


Thứ hai, việc tổ chức cưỡng
chế có đúng quy định của pháp luật không, cách thức tiến hành cưỡng chế có đúng
không, sai ở điểm nào? Nếu sai, ai chịu trách nhiệm?
Thứ ba, các tài sản như nhà, ao cá của ông Đoàn Văn Vươn như báo chí phản ánh
là đã bị phá hủy thì do ai có chủ trương, ai thực hiện việc này?


Mà thôi, hai câu đầu các chú khỏi dả nhời. Chị quyết luôn:
giao Viện kiểm sát, Bộ công an điều tra làm dõ đúng sai dư luật đang định. Xử
lí cương quyết đúng người đúng tội.


Câu thứ ba, các chú nhanh chân khởi tố dồi hử, tốt,
tiếp tục. Cái nào báo chí nói láo, lôi ra vả gẫy răng vài thằng làm gương.


Ngoài da, chị giao thêm cho cái bộ gì người nhà anh
Vươn đang làm thanh cha ý nhở, đấy, cái bộ đấy là tổng kiểm kê lại toàn bộ số
các hộ nhận đất, lớp thời cụ Kiệt lớp thời cụ Khải,  xem còn bao nhiêu. Nhập nhèm giữa thời hai cụ
này là tù mọt gông đấy vì  luật hai cụ vênh nhau 180 độ luôn.


Ngoài da, chị giao bộ tư pháp…

Thôi, tới giờ chị đi mát
xa dồi,  các chú cứ chiểu thế mà làm.