Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

CỨ LÀM NHƯ TA LÀ LỀ TRÁI KHÔNG BẮNG

Lâu rồi, có người hỏi, nick Tom
Cat là ai?


Mình bảo, ất ơ, không đáng quan
tâm.


Mới đây có người hỏi lại câu
ấy. Mình khẳng định chắc chắn: đại ất ơ. Suy diễn theo lối nghĩ thông thường, ai
viết lách mạnh bạo giọng lưỡi có chiều hướng chống chính quyền, thể nào cũng bị
công an làm rầy rà nọ kia. Mời lên xét hỏi, đóng blog, vân vân và vân vân.


Ở Việt ta, cứ nhìn hiện tượng
mà suy diễn kiểu ấy, chóng chầy cũng lòi tẩy anh chả có mịa gì thông tin, thuần
ất ơ.


Dẫn chứng mới nhất là lời
cảnh báo của Tom Cat về ku nhà báo chả phải nhà văn thì không Nguyễn Quang
Vinh, người hùng hổ băm bổ đi đầu chống hầm bà lằng trong vụ đất đai ở Tiên
lãng Hải Phòng.


Nếu biết mối quan hệ của Vinh
với ông cựu cốp, đồng chí Tom Cat thụt nửa lưỡi.


Nếu biết bản chất vụ Tiên
lãng, bảo đảm đồng chí Tôm Cat  cười vãi
ra quần bởi sẽ hiểu ngay tắp lự vì sao dũng sĩ Vinh này ngưng tham chiến trên
blog.


Ít nhất mình từng chứng kiến
hàng chục vụ, gậy ông nện bố nó lên đầu con  ông. Cụ thể trong vụ Tiên Lãng, nện chuội ra
ngoài đích nhắm đến độ, chính nạn nhân (nếu cho đó là nạn nhân) phải lên tiếng…xin  nhẹ tay cho thủ phạm (nếu cho đó là thủ phạm).


Vụ Tiên lãng đang đi đến hồi
kết. Không đóng blog thì lộ hàng việc thổi con ễnh ương thành con bò. Chủ hết
xài, bò phải quay về kiếp ễnh ương thôi.


Thế nên phải diễn bài cứ làm như ta là lề trái không bằng.


Xưa như trái đất.