Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Đả đảo anh Thăng

Copy từ
ĐÂY


* Một
số người (rất đông) bảo rằng yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã
hội, phải yêu đảng, phải sống chết với lý tưởng của đảng, phải biết hy sinh cá
nhân mình để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. Bằng không thì là phản động.
* Một số người (rất đông) bảo rằng yêu nước là phải biết biểu
tình, biết kiện tụng, biết đâm chọt tất cả chủ trương chính sách của nhà nước,
phải biết ngăn không cho ai làm gì và biết khóc rống khi chả biết làm gì...
 
* Anh Thăng thì bảo yêu nước là phải biết hạnh phúc khi đóng các loại phí.
Thế là tất cả bọn rất rất đông kia cùng hô vang: Đả đảo anh Thăng, đả
đảo anh Thăng, đả đảo,...