Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

BỐ CỦA LÁO

Bản báo cáo  của Công ty tư vấn toàn cầu McKinsey (Mỹ) tinh thần chung tích cực và  lạc quan  nhiều hơn là tiêu cực và bi quan với kinh tế Việt
nam hiện nay
. Báo cáo này cũng rất giàu tính xây
dựng khi chỉ ra những yếu kém lệch lạc của 
kinh tế Việt. Trong đó có 1 phần, nếu Việt muốn thực hiện được 100% tiềm
lực thì phải ABCD, bởi nếu không ABCD sẽ dẫn tới XYZ.


Link đây:  http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Asia/Sustaining_growth_in_Vietnam


Và bạn Tây này (http://www.economist.com/node/21551538)


nẫng  mỗi cái đo đỏ bên trên, sau đó nhặt nhạnh
thêm dăm vài chi tiết cũ có mới có (nhan nhản trong báo chí quốc nội) để rồi chơi
chữ, Việt nam từ hoành tá tràng tới số không bành ki sư tổ,  nó za 
làm sao.


Ấy vậy, bạn Tây nômít trên
mới chỉ là bố của láo. Dẫn nguồn y như khách quan nhưng, hoặc vì cái báo cáo sáu
chục trang kia dài quá ngại đọc hoặc tưởng bạn đọc mù chữ nên bạn Tây mắmtôm
dưới đây mới thực sự là bậc tổ sư của láo.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/04/120403_vn_econ_foreign_press.shtml