Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

THỜI SỰ CUỐC TẾ BÊN Cu3

Thấy bên nhà Phọt phẹt thông
báo các bệnh viện ngoài HN quá tải bệnh nhân bị tai biến do ngồi xem bằng hết bài
phát biểu của Hồ Cẩm Lú  tại Trưởng Giáo
dưỡng bên  Cu3, nên cũng ngần ngại không
dám mang thân mình ra làm thí nghiệm 
tương tự. Nhưng hôm qua, sau khi CuXin tiễn vong sớm quá, sớm đến độ
chưa từng xảy ra trong lịch sử  nghề hành
khất Việt, thế là phải lọ mọ vào Gúc xem cho bằng hết.


Tự dưng đi gây sự với Mỹ đòi
thả bọn nhập cư trái phép. Xưng xưng nền kinh thế thị trường định hướng kặc-mặc-xít
là hình mẫu phát triển lí tưởng cho tương lai nhân loại...


Đến  mình đây, chỉ nghe trích đoạn thôi, mà phải dòm đi dòm lại cuốn lịch bàn, xem
có đúng những của ấy được phát ra vào năm 2012 không, nữa là bọn CuXin bạn ku Mỹ.


Thằng CuXin, nó xồ cuộc  gặp không hẹn ngày tái ngộ và, cái này mới
đau này: miễn tiếp không giải thích.


Lặp lại ý kết của entry
trước, mình mà đã ghét cái gì, cấm có sai.

đang viết nốt