Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Dự đoán đáng kinh ngạc về …Vịt

Hôm nay, đọc một câu của chuyên da  phân tích chính chị Thayer Tôi không
nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam sẽ chịu từ bỏ quyền lực
, thách từ lớn chí bé nhịn nổi cười.


Và thách luôn Thayer, lục
tung thế giới xem nước nào chính đảng mạnh nhất đang cầm quyền, đang yên đang
lành, tự dưng mang quyền lực ra chia sẻ, chưa nói đến từ bỏ.


Nguyên cái diễn văn dài dằng dặc
của  Hồ Cẩm Lú mới đây, chú chuyên da hâm
hâm đơ đơ này không đọc vị ra được, điểm sốt nóng nhất nằm ở đâu.


Không phải ở chỗ sửa hiến
pháp.


Chỉ có những thằng ngu trần
ai khoai củ mới nghĩ rằng sẽ thay đổi điều 4 hiến pháp trong tương lai gần.
Những thằng đang thủ dâm ngày cộng sản Vịt sụp đổ đang đến, coi chừng tiệt bố
nó mất giống trước khi sự tự sướng kia kịp thỏa mãn.


Không phải ở chỗ đất đai.


Các chính sách đưa ra lần này,
và các lần sau nữa, chỉ là vá víu tấm mền cũ.


Lại càng không phải ở chỗ các
chính sách xã hội và tiền lương. Cái này muôn đời muôn kiếp không bao giờ nóng
sốt với quốc dân đồng bào Vịt, vì  dễ
đến  chín chục phần trăm công chức không
biết  chính xác lương mình bao nhiêu. Mỗi
lần cần khai khẩn gì dính dáng đến thu nhập cá nhân, y như rằng nháo nhác lũ
lượt… chạy hỏi phòng kế toán.


Có 4 điểm đã kể ra 3, tự
nhiên hiểu, sốt nhất nằm ở đâu.


Đặc tính Vịt mình, có khi vấn
đề nêu ra cực kì lớn, chỉ để giải quyết 
1 chuyện nhỏ, và ngược lại.


Tại sao phải tái lập ban nội
chính và lập thêm ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng bên đảng, trùm lên công
việc của một ông phó thủ tướng hiện hành?. Mục đích ý nghĩa dĩ nhiên vô cùng
tốt đảng đẹp đời.


Điều đáng kinh ngạc về Vịt ở chỗ
này: 
vấn
đề nêu
rât lớn tham nhũng chỉ để giải quyết chuyện li ti: cân bằng quyền lực.

tham khao: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120516/phat-bieu-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-dang-lan-5-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-can-quyet-tam-cao-no-luc-lon.aspx