Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

GỬI BLOGGER KU VINH

Beo chỉ quen biết Lập.


Vài ba lần nhận được tin nhắn
của Vinh- em Lập, í a càphê càpháo khi vào Sàigòn. Lần thì bận tán tỉnh phi
công trẻ Kim Chính Ân bên Bắc Hàn lần thì 
bận gạ gẫm giai bao già ngoài Hà Nội, chưa gặp Vinh bao giờ.


Vinh là người có tài, thậm
chí Beo đánh giá tài hoa ngang ngửa Lập. Thế nhưng cho đến giờ này, thiên hạ
biết hay nghe đến Vinh, toàn những chiêu trò bẩn.


Vinh đánh đổi nhiều quá trong
đời, thậm chí gánh cả oan án, chỉ lấy toàn mấy món tiền còm.


Vinh, cũng như Beo, biết rất
rõ cho đến giờ này, gia cảnh Vươn chưa hề lâm vào khốn khó nếu không muốn nói,
có khi vẫn còn khá hơn Vinh.


Âu cũng là bài học cho Vinh
và cho tất cả những ai làm báo theo phong cách nhà văn, thêm thắt dàn dựng tí
lâm li bi đát và giờ, nhận cú hồi mã thương khó đỡ.


Beo thành thật khuyên Vinh
hãy lẳng lặng làm mọi việc cần làm trong lúc này. Lẳng lặng trả ngay trả hết
tiền cho y thị. Mọi thứ trưng lên chứng minh nọ kia, không chứng minh được bất
cứ điều gì, chỉ làm hình ảnh Vinh thêm tồi tệ.


Cứu vật vật trả ân cứu nhân
nhân trả oán.


Điều tồi tệ nhất trong vụ này
còn chưa xảy tới.


Vinh im lặng, thì tốt hơn…