Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

BI KỊCH CỰC ĐOAN

Dòm vào đâu cũng thấy cực đoan.
Tội phạm cũng trở nên cực đoan, con cầm dao giết cha mẹ vì không cho tiền. Em gài mìn vào xe máy giết cả chị và cháu vì...không vì cái gì.
Các giải pháp kinh tế thì ngắn hạn nên chắp vá, chủ yếu xử lí tình huống bằng biện pháp hành chính nên loạn đả xà bần mà vẫn  không được như ý.  
Như phản xạ cố hữu lâu nay, quay sang tìm xem thằng nào  có  lỗi,  giống như nhà đang cháy mà mải cãi nhau, vì ai mà cháy.
Cuối cùng, như một phát kiến đậm tính thời đại,  tìm ra đích danh kẻ
đốt nhà: lợi ích nhóm.
 
Mở mồm, là lợi ích nhóm.
Lợi ích nhóm có gì sai. Và có phải bây giờ mới nảy nòi lợi ích nhóm đâu. Cân bằng xã hội là cân bằng về lợi ích kia mà.
Về chính trị, báo chí chính thống đang đuổi người đọc sang đọc các loại blog,  nơi nồng nặc mùi của chiến tranh tâm lí và cực đoan tột bậc  trong nhận định tình hình.
Có trăm người, 99 người điên, vậy ai là người không điên?