Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

THÂM NHO

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";}

-->

Thâm Việt, thâm vãi ra, thâm
đến vào sử sách đến thành giai thoại, để mỗi khi bị Tàu chơi cho đau quá lại
lôi ra tự an ủi, ấy là dăm ba bài thơ chửi móc chửi máy lại 
Tàu, mỗi lần các cụ …đi sứ.


Cho đến thời hiện đại, thâm
Việt vẫn chỉ dừng ở cấp độ sâu cay
thế, chả nhích lên phân nào.


Thâm nho, thì thế này.


Trong số những nhân vật gửi
tiền vào tài khoản Nguyễn Xuân Diện, ủng hộ cuộc biểu tình việt dã Hồ Gươm năm
ngoái, có một nguồn từ…Tàu. Không nhiều. Nhưng mà có.


Lãnh đạo các nhóm pháp luân
công tại Việt nam là một người Tàu chính hiệu. Sau khi bị Việt nam trục xuất (về
tội tổ chức ăn cắp cước viễn thông), y ta về Tàu và bình an vô sự.


Tàu thò tay vào những sự kiện (tầm phó thường dân) chống chính Tàu thế này, đẩy chính phủ và dân Việt đến chỗ đối lập nhau, ví dụ  nhiều vô biên.
Đang buồn ngủ và a cay thua độ trận sáng nay, biên thế thôi.


Ở tầm cao nhất quốc gia, Tàu mời
ba ông sang thuốc lào chè chén, trừ một ông, dứt khoát không. Cho dù doanh nhân
doanh nghiệp Tàu đang đầu tư tại Việt, muốn sống muốn tốt nhất nhất phải lụy
ông này. (Ngược hẳn, Mẽo lại chỉ dí ông này mà lờ lớ lơ các ông kia).


Tại sao Tàu làm vậy?


Không làm vậy, sao là Tàu.