Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Ở ĐÂU ĐÓ


Ngày nặng nề

Rơi lên em

Nỗi nhớ anh

Mỗi sáng

đau đớn như nỗi chết