Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

DƯỚI GỐC ĐẠI ỨC TRAI

***


Tuổi con người không tính từ lúc sinh ra. Đối với phụ
nữ tuổi của họ căn cứ vào việc trông họ bao nhiêu. Tuổi của đàn ông thì tính
bằng cách họ ứng xử với phụ nữ thế nào.


Cái này gọi là mồm miệng đỡ
mặt mũi.


Các đức tính cần có để thành công ngày hôm nay là Chí
Phèo + AQ. Có được đức tính AQ thế cũng là được 50%.


***


Tên bạn, ông già trước cửa đền
viết sai gần hết. Tự tay sửa lại lá sớ, mực và nước mắt nhỏ nhòe như máu,  quặn đau. Quang
khuê tảo
 Ức Trai hẳn thấu  lòng trần hậu thế 600 năm, xin độ trì cho bạn và
gia đình bạn qua cơn oan khuất.


***


Mai, sẽ là một ngày khác. Bạn
bảo AQ thế cũng là được 50%.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->