Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

QUAN (NÀO) LÀM BÁO- KÌ HẠ MÀN

Lượn Đà Nẵng ba ngày liền, sáng đầu
tuần rảnh rỗi ngồi nghiền hết chẵn  bảy
chục địa chỉ forum, blog, web các lề…, Vẫn tịnh không một chỗ nào nói đúng về
bản chất trang Quan làm báo và luận  đúng  người cầm đầu tổ chức ra  trang này. Thật, không chửi, không phải là người.


 Kì trước, Beo biên thế này: Một,  thiếu
thông tin. Hai, có thông tin rồi không biết cách xâu chuỗi lại. Ba, nếu xâu
chuỗi được thông tin  thì lại phân tích theo chiều hướng đã được (người
khác) mặc định trước.


Vụ thiếu thông tin …qua từ
khuya rồi, vì báo chí chính thống đã đăng công khai. Vụ không biết xâu chuỗi
thông tin (rõ là lũ đầu bò), Beo dạy cho nè: đọc  CÁI
CỦA NỢ NÀY
rồi xem xem nó có giống hệt  tin lúc bắt hạ quan làm báo Phạm Chí Dũng không nhé.


Beo xâu giùm cho rồi thì tự động
não trả lời các câu hỏi: vì sao Quan làm báo (dám) đưa sớm nhất vụ bắt ông Nguyễn
Đức Kiên hay vì sao,  giai Nghìn cân lại
ra một cái văn bản phải xử lí nghiêm bất
kể ai
biên ra mấy cái trang ấy, vào thời điểm chả gắn với cái gì ngoài việc đã hội đủ bằng chứng để nghiêm xử
.


Chữ có dăm bảy tầng nghĩa mới
là chữ giỏi. Bọn làm chính  chị ấy, nếu nó định cấm cái gì thuộc về
tư tưởng, nó không biên thẳng toèn toẹt là cấm đâu, nghe chửa lũ đầu bò.


Túm quần lại, vở diễn Quan làm
báo đã hạ màn. Nếu có vĩ thanh, là mấy anh 
đang có mục đích xin tị nạn chính trị bên Mẽo,  ngày đêm mơ tên mình được dây máu ăn phần, với
Quan làm báo. Cứ mơ,  miễn thuế, đừng
sợ.


Hết chuyện, chả còn gì để
xoắn.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->