Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

TAO KHÔNG MẮNG MÀY NỮA ĐÂU

Em Em ở nhà mình 14 năm.ốm cả tuần nay.


Tối,
cả nhà lên nhà gái em chơi với các cháu.


Mình
về trước.nằm giữa sân, không động cựa. Bốn chân cứng thẳng.


Mình
ôm nó lên hè. Lấy một cái khăn tắm sạch đắp cho nó.


10 giờ 31 phút,
đợi
Mémé về, mới không thở nữa.