Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC

Thỏ chạy khắp rừng, gặp con thú nào nó cũng nói: đừng hút chích ma túy mà bị HIV rất nguy hiểm...
Gặp sư tử, chưa kịp nói gì thỏ đã bị một cái tát văng ra 8 mét.
Sử tử quát: Con điên này ngày nào cũng vã thuốc, chạy lung tung nói lảm nhảm, bực mình quá!
Bài học ở đây là:
Đừng nghe bọn hay rao giảng về đạo đức.

Đừng rao giảng đạo đức cho kẻ mạnh.


(Copy trên internet có thêm dấm ớt)