Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

CHẾT BỞI TRUNG QUỐC

 Vừa xơi món này xong hồi
trưa. Có thời gian sẽ biên cẩn thận.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->