Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

NẾU BEO LÀ TỔNG BÍ THƯ...

Beo nói chung thường ít giống ai. Khi thiên hạ phát cuồng lên vì cuộc đấu sinh tử của hai giai Obàmá và Rômxảy bên Mỹ, Beo chỉ đắm đuối ông Hàng xóm. Sáng mai, nhà ông ấy khai Tiệc.

Gieo vài quẻ xem Gia Cát Lượng có nhận mình làm đệ tử không.

***

Sau 34 năm mở cửa tính từ 1978, GDP của Hàng xóm tăng từ 374 lên 7484 tỉ Obàmá (2011). Tỉ trọng GDP toàn cầu từ 4% lên 10%, nhờ con số này nền kinh tế Hàng xóm vươn lên đứng thứ 2 thế giới. Hàng xóm  là chủ nợ lớn nhất thế giới, riêng trái phiếu chính phủ Obàmá đã là 1.160 tỉ. Hàng xóm cũng nhất thế giới khi chiếm  gần 12% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu.

Khen thêm tí nữa là quyền bỏ phiếu tại WB và IMF, Hàng xóm giờ chỉ sau Mỹ và Nhật.

Trên cái nền  khá ổn ấy về kinh tế, Tiệc ngày mai của Hàng xóm sẽ có những món gì. Nói chữ tí: bước phát triển tiếp theo của xã hội Trung quốc là gì?

Thứ nhất, Tiệc Hàng xóm sẽ nhấn mạnh chủ đề đại phát triển đại phồn vinh văn hóa. Văn hóa ở đây hiểu theo nghĩa rộng, tức xây dựng và quốc tế hóa hệ thống giá trị bản sắc Trung quốc.

Trò đời, văn hóa bao giờ cũng lẹt đẹt bám đít kinh tế. Để tôn tạo vị thế cường quốc số 2, Hàng xóm không còn cách nào khác hơn  là dùng công cụ mềm củng cố và phát triển hiệu năng của sức mạnh cứng.

Mình  đồ rằng, bảng giá trị này  thể nào cũng chống lại bảng giá trị Mỹ cho mà xem.

Chủ đề thứ hai, Tiệc Hàng xóm  rất khó để không bàn tới là dân chủ hóa. Đây cũng là  phương cách để hạn chế  các tác động tiêu cực của những khuyết tật trong sinh hoạt chính trị nội bộ Đảng cộng sản và sinh hoạt chính trị xã hội Trung quốc.

Dân chủ hóa trong Đảng trước, xã hội sau. Cái này gắn chặt với cải cách thể chế, nhưng cụ thể cải hay cách chỗ nào, đợi Beo phone cho Tập Cận Bình hỏi kĩ, biên sau.

Chủ đề lớn thứ ba là xây dựng và quản lí xã hội. Cái này là bài căn bản Tiệc nào cũng  buộc phải bàn đến.

Từ ba chủ đề trên sẽ dẫn tới chính sách ngoại giao trong 5/10 năm tới của Hàng xóm là gì? Kể  ra 4 điểm theo trình tự ngẫu nhiên, là thế này:

1. Chống bá quyền Mỹ; 2. Sử dụng thị trường tích lũy được sau  ngần ấy năm để chi phối kinh tế toàn cầu. Dùng kinh tế thúc đẩy chính trị; 3. Gánh
vác trách nhiệm quốc tế nhiều hơn; 4. Quan điểm về chủ quyền quốc gia sẽ bớt cực đoan và  nhiều lí trí hơn.

Để thực hiện được mục tiêu ngoại giao như thế, hàng xóm phải tập hợp lực lượng ủng hộ quanh mình.

Thế nên, nếu Beo là tổng bí thư, ngay sau Tiệc Hàng xóm, Beo sẽ điều chỉnh chính sách ngoại giao, không bỏ con săn sắt mà vẫn bắt được con cá rô. Không  chỉ chăm chăm bảo vệ biển đảo mà bỏ lỡ  không tận dụng được thời cơ do chính Trung quốc tạo ra, nhằm phục vụ  tốt nhất cho lợi ích Việt ta.