Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

NHẮN BẠN

Nhóm bạn học thời Minsk.

Một cháu thực tập sinh.

Một phó phòng tín dụng nay chuyển nghề.

Một nhân viên nay định cư ở Úc.

Thảy đều trông mong Beo, có cách gì nhắn cho Bạn những lời (nguyên văn) sau:

Hải ơi, anh em hiểu và thương Hải lắm. Mọi trân quý dành cho Hải không gì có thể suy suyển. Mong Hải và cha già, vợ trẻ của Hải  bình tâm đi qua giông bão.

Chiều nay, là đúng hai tháng rưỡi.