Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

NHAN SẮC NHÀ MÌNH


Nguyên một miệng cơm nên Nàng
đành chúm chím.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Ngoan Ngoan-dâu trưởng: Hỡi cô thôn nữ hái "mít" già. Cô chửa về (Mỹ) ư đường còn xa.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->
Ngon lành cành đào Gái Đẹp
<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->