Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

BOB CARD SẼ PHIÊN ÂM RA SAO?

COPY TỪ MINH VU. CÂU HỎI TRÊN TỰA COPY TỪ MỘT COMMENT