Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

TI TIỆN

Ngay thời điểm người ta gán những hình ảnh một dinh
thự nước ngoài thành nhà thờ họ của Thủ tướng, mình vừa từ xứ đó về. Dù trong
máy còn hàng tá hình mà chắc chắn không có bất cứ một công dân mạng mẽo Việt nào
có được về chính tòa lâu đài ấy, mình cũng đã không có ý định tham chiến.


Vì, mình thấy nó ti tiện quá.


Cảm giác ấy trở lại, ngay cả với bài thanh minh
thanh nga vô duyên cả về thời điểm lẫn nội dung mới đây.


Muốn lên án ông Thủ tướng tham nhũng thì phải chứng
minh dòng tiền xây ngôi nhà ấy bất chính, chỉ đong đếm  xó nhà góc bếp dài rộng mấy tấc mấy phân là lối dòm ngó
so đo của kẻ tiện dân.


Kiểm điểm TW 4, ông Thủ tướng phải giải trình vài chục
điều, có cả những điều nói ra hiếm ai còn tin bởi sự mông muội, ví như tại sao 
luôn dẫn phu nhân theo mỗi lần công cán nước ngoài.

Chưa có bất cứ nguyên thủ nào trong sạch trong miệng
lưỡi nhân gian. Khác chăng xưa truyền mồm nơi chè chén vỉa hè, nay truyền net.
Truy sát nguyên thủ bằng tin đồn, một cách giải tỏa bí bách của đời sống thực tại hay là một thể loại mộng 
, rất đặc trưng Việt.