Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

tuột dép vô nhà mới

Miềng đi Washington  nhân dịp thằng em duột Obàmá mình nhận chức Tổng bí thư, sau đó về NewYork xem thằng hoàng tử nó gọi công chúa Aurora, lí ra đáng tuổi bà cố nó, dậy và yêu đương nhăng cuội ra sao. Về sẽ tám cho bà con nghe.