Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

SO SÁNHGiai xinh: Thấy Bắc Hàn
Mà phát ham
Beo: Ham gì mà ham
Giai xinh: Nước nó bị cô lập như thế
Tài nguyên thì không có
Giao thông vận tải, thông thương cũng không
Mà nó ra lệnh chiến tranh
Cả thế giới phải sợ
Thằng Mỹ còn phải ngán
Mình thì điều kiện  gì cũng có đủ
Suốt ngày chỉ biết lên báo bêu rếu nhau như du côn
Beo:Theo con, nước mình thiếu thứ gì để có thể dọa được cả thế giới như Bắc Hàn
Giai xinh: Cái thiếu duy nhất là hình tượng quyền lực tuyệt đối
Còn các thứ khác thì có thừa