Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

2016- LÚ HAY SÁNG ?1. Tân chủ nhiệm văn phòng chính phủ là một chú Nam bộ rặt, đương kim phó ban tuyên úy, chết lộn, tuyên úy, chẹp, lại lộn, già đâm nhầm lẫn hoài, phó ban tuyên giáo trung ương. Dân Tây Ninh.
Và như vậy, ngay từ bây giờ, hé lộ diện nguyên con bộ sậu 2016.
Tứ đại bộ sậu đương kim, sẽ theo tất Thánh Gióng về vui thú điền viên. Để lại  sau lưng bãi chiến trường tan hoang, như bị ma làm, như bị quỷ ám, hậu động mồ động mả.
Mặc dù còn tới 2 năm nữa mới kết thúc nhưng ngay từ bây giờ đã có thể sơ bộ đánh giá, đây là tứ đại tệ hại nhất tính từ những năm 80 đến nay.
2. Phương trình nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, không phải thời điểm nào cũng đúng. Đất nước này, chưa cần đến những thứ xa xỉ như người tài giỏi, ngay trước mắt, nó cần những bàn tay lèo lái có nhiệt tâm với chúng dân cần lao.
Bởi nhiệt tâm, sẽ khai thật với chúng dân sự xâm lăng lớn nhất của Tàu là ở đâu, chứ không phải đánh lạc hướng họ vào chuyện tranh chấp mấy cái đảo tẻo teo ngoài khơi xa.
Chỉ có nhiệt tâm, mới nhân cơ hội ngồi trong ghế bành Hội đồng nhân quyền, phân bua với thế giới đặc điểm văn hóa Việt khiến khái niệm nhân quyền khu biệt bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm còn lại giao thoa với đại đồng thế giới.
Khi nhiệt tâm, thì người ta cũng sẽ không gọt ghế cho vừa đít.
3. Giờ này, dự là chú Phạm Viết Đào trong trại đã thấm lời hứa bảo bọc của ông chủ.

Ko câu view, chỉ tạm ngừng để hầu ông ch tý rồi biên tiếp