Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

KHÔNG ĐỀ


...Cảm ơn anh đã “mặc kệ” em
Những lúc cần có anh bên cạnh
Một mình
Tự chữa lành
Vết thương
Tuổi đàn bà
“Canh cô mậu quả”

...Tự cảm ơn mình kịp thấy nụ cười anh
Thản nhiên
Nhìn em chảy máu
Như Vệt xám 
Khuất nẻo
Tuổi đàn ông
“Bính biến vi vương”

(Khổ trên là mần thi khổ dưới là chửi bậy=đồng tác giả)