Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

HONG KONG! HONG KONG! XIN ĐƯỢC CÚI CHÀO NGƯỜI

Về đi các em
Hãy trở về bình yên
Thế giới hai tuần qua - không ngủ
Dõi theo các em - giữa quảng trường thành phố
Các em là niềm tin - là biểu tượng của Hòa Bình.
Về đi các em
Ngày mai lại đến trường
Cha mẹ yên tâm trở về công sở
Nhưng nếu Nhà cầm quyền tráo trở
Lương tri loài người sẽ sát cánh cùng các em.
Về đi các em
Phía bờ Đông - một ngày mới sắp lên
Những cánh dù bay lên như cánh bướm
Đã đẩy lùi lũ cường quyền - bạo lực
Hongkong! Hongkong!
Xin được cúi chào NGƯỜI!

By Chung Lê