Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

30.4

30.4, vẫn xác quyết ý cũ: những người máu lửa nhất ngoài chiến trường chĩa súng vào nhau, cả những vị tướng cân não nhau, là những người tôn trọng nhau nhất, hay nói theo trào lưu: dễ hoà hợp nhất.
Và buồn cười nhất, đám "lính kiểng", cái đám sống nhiều nhất sau chiến tranh, cả bên này, cả bên kia, thường hằm hè nhau nhất, dai nhất.
Năm nay, phong trào "ăn năn", chọc ngoáy, lật lọng của các lồng chí ấy nhà mình có vẻ "trăm hoa đua nở", đặc biệt các lồng chí kiểng "sót" qua chiến tranh. Toàn bộ thì không dám nói, nhưng phần lớn các gương mặt nổi trội, chả phải hết hèn đâu. Hehe. Các vị ấy đã "ăn" lòi họng nhờ cái chế độ mà các vị đang xét lại, xưa giờ. Giờ đíu còn cơ chế cho các vị ăn tiếp, nên tập làm "triết gia", làm "dân chủ", viết hồi ký "hết hèn". Các vị vẫn hèn!
Đáng thương, đám trẻ trâu cầm quạt cho các vị "hết hèn", nào Thích Phản đối, nào Tôi Không Thích... Hehe, thương!

Hậu quả chiến tranh, suy cho cùng, lớn nhất, là mất mát những thành phần tinh tuý nhất của đất nước, cả bên này lẫn bên kia. Những người giỏi, người tài, những người máu lửa. Còn lại... một nước Việt buồn.
By Quang Bui