Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

NHÂN VẬT CỦA NĂM 2015- kì 1


1. “GIẢI MÔ MỘT BẢN GIẢI TRÌNH
Mạng xã hội đang lưu truyền một bản giải trình gửi các ủy viên ban chấp hành Trung ương, được cho là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Beo nhớ không lầm, TẤT CẢ những nội dung  trong 9 trang của bản giải trình này, được lặp lại tối thiểu đã 7 lần, vào những thời điểm nhạy cảm nhất về bầu chọn nhân sự lãnh đạo đất nước.
Tóm lược nội dung như sau:
1. Trong 12 điểm giải trình, 8 điểm về thân nhân, bao gồm: Thông gia với gia đình ngụy quyền Sàigòn; 2 con trai và thân tộc có chức vụ cao trong chính quyền; Có tài sản rất lớn; Lên truyền hình phát biểu thông điệp đầu năm như “tổng thống tư bản”.
2 điểm về đối ngoại: Ông Dũng có quan điểm chỉ đạo chống Trung quốc, dẫn tới phá hoại quan hệ hữu nghị Việt- Trung; Có tư tưởng thân phương Tây khi mời cựu thủ tướng Anh Tony Blair tư vấn về kinh tế cho chính phủ.
2 điểm liên quan đến điều hành quốc nội: Đề xuất và thúc giục QH thông qua luật biểu tình; Yếu kém tầm nhìn chiến lược, ra các quyết định chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội sai lầm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Beo sẽ bắt đầu bình luận từ 2 điểm sau cùng này trước.