Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

NHÂN VẬT CỦA NĂM 2015-kì 3


1. “GIẢI MÔ MỘT BẢN GIẢI TRÌNH (tiếp)
2. Liệu nhân dân có đang bị lừa dối ?
Trong ba ông nguyên thủ, ông Dũng là người kiệm lời nhất khi phát ngôn về quan hệ Việt-Trung. Ông không bạ đâu nói đó và nội dung phát ngôn không đậm  màu sắc mị dân xu thời, sướng tai nhưng vô giá trị áp dụng. Ông nói đúng lúc, đúng chỗ và các nội dung rõ ràng đắt xắt ra miếng. Vừa giữ hòa khí 2 dân tộc, hòa bình ổn định khu vực, vừa rất kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Shangri La -2013 tại Singapore, Diễn đàn kinh tế Đông Á tại Philippines 2014...là những ví dụ.
Những phát ngôn này, nếu không đi ngược với đường lối chỉ đạo ngoại giao của Đảng, can cớ gì ông lại “phải giải trình”?
Câu chuyện cô con gái ông lấy chồng có lý lịch ngụy quân ngụy quyền, được đặt- ra- chính- thức suốt từ ngày cô ta chưa cưới đến tận giờ, khi con cái họ đã đến tuổi đi học. Nó được xếp thành “khuyết điểm trầm trọng” của bố cô và nghe đâu, chính cô cũng phải “giải trình” đến 5 lần.
Không một quốc gia nào trên thế giới không cho nhập cảnh tình trạng visa kết hôn. Đó là  tính nhân văn cơ bản nhất của loài người, bất kể xứ sở văn minh hay lạc hậu.(*)
Tại sao ông Dũng phải ròng rã giải trình bản lý lịch của thông gia nhà mình, khi ông không đi ngược với chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc, một chính sách rất lớn của Đảng ?
Tôi đặt ra hai câu hỏi với nhóm tác giả bản tố cáo không phải tìm câu trả lời, mà để dẫn tới nghi vấn tiếp theo: nhóm tác giả này đang chống những người thực thi nghiêm túc chính sách của Đảng hay chính Đảng, đang nói dối nhân dân, văn bản nói thế này nhưng thực tế làm ngược lại?
2. AI XỨNG ĐÁNG LÀ NHÂN VẬT CỦA NĂM 2015 ?
(*) Tôi đang đặt địa vị mình vào  vai Thủ tướng, liệu có đủ can đảm nói với Giai Xinh Gái Đẹp, hãy  hy sinh  cuộc đời riêng của con đi cho bố mẹ giữ ghế?