Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

244- CÁI LỀ GÌ THỐN ?

***
244 là Quy chế bầu cử trong đảng, từ thấp nhất (cấp chi bộ) đến cao nhất (cấp Bộ chính trị). Tôi diễn giải ở đây việc bầu bán ở cấp cao nhất và dẫn chứng bằng thực tế đang diễn ra.
Bước 1: BCT khóa cũ giới thiệu danh sách những người tái cử. 
10/16 người  khóa 11 xin rút. Giờ chót, tại hội nghị 14,  Nguyễn Phú Trọng tự ứng cử. Danh sách chốt lại 7 người.
Bước 2: Danh sách  của Bước 1 được đưa ra  Ban chấp hành TW để bỏ phiếu lần 2
Không có gì thay đổi. Ở đây tôi đính chính luôn tin của báo chí chính thống. Ông Trọng được 62% phiếu chứ không phải 100%. 9 thành viên còn lại dứt khoát xin rút.
* UV dự khuyết không được bỏ phiếu.
Bước 3: 1.  Danh sách TW khóa trước giới thiệu
              2.  Đại hội đề cử
              3. Tự ứng cử
Tổng hợp ba danh sách trên, nếu số lượng quá đông, phân tán phiếu, sẽ có hiệp thương- tự động xin rút. Chốt danh sách.
             4.  Đại hội bầu, và đây là lá phiếu cuối cùng quyết định 200 ủy viên BCH TW khóa mới.
* Tất cả các UV TW khóa trước không được tham gia 3 hành động đầu của Bước 3 này, chỉ bỏ phiếu cuối cùng (4).
***
Một bạn doanh nhân comment  với tôi thế này  "Lãnh đạo là người tạo ra sự thay đổi" - xét đến cùng cũng không thể không quan tâm chị ơi...
Báo cáo chính trị vừa đọc tại ĐH 12, không có bất cứ thay đổi gì so với ĐH 11, thậm chí so cả với ĐH 10. Chiểu theo Hiến pháp, Đảng lãnh đạo toàn diện. BCCT là văn bản cao nhất quyết định đường lối chính sách cho sự lãnh đạo toàn diện ấy.
Đó là lý do chính yếu tôi nhận định rằng, sẽ không có bất cứ thay đổi mang tính cách mạng nào  trong 5 năm  năm tới, dù bất cứ ai nắm quyền.
Chỉ việc con một ông lấy chồng có lý lịch (bố mẹ) tham gia chế độ sụp đổ cách nay 40 năm, ông ta còn làm kiểm điểm giải trình 9 lần, thì thử hỏi, chống lại nguyên tắc tổ chức, sống liệu có thành tật ?